Mariusz Hewelt

Partner, radca prawny
Radca prawny wyspecjalizowany w procesach cywilnych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Wykonuje zawód radcy prawnego i prowadzi kancelarię od 1994 r. Zapewnia kompleksową obsługę procesową jednostkom samorządu terytorialnego, a także podmiotom gospodarczym oraz instytucjom kultury.

W ramach praktyki radca prawny Mariusz Hewelt reprezentował swoich klientów przed prokuratorami rejonowymi, sądami powszechnymi (sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne), przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi czy komisją majątkową przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poza obsługą prawną radca prawny Mariusz Hewelt pełni funkcje w radach nadzorczych oraz zarządach spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie. Obecnie wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Damian Wojnowski, LLM

Partner, adwokat
Adwokat wyspecjalizowany w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw oraz prawie energetycznym.

Doświadczenie:

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora TMT oraz przedsiębiorstw energetycznych. Doradzał spółkom publicznym działającym na rynku telekomunikacyjnym oraz nowych technologii. Jako dyrektor działu prawnego jednego z liderów na rynku TPA spółek obrotu energią elektryczną odpowiadał za zarządzanie zespołem prawnym odpowiedzialnym za kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw działających m.in. w sektorze obrotu energią elektryczną, paliwem gazowym oraz odnawialnych źródeł energią.W ramach swojej praktyki adwokat Damian Wojnowski reprezentował swoich klientów w postępowaniach przed Prezesem URE, Prezesem UKE, Prezesem UOKiK oraz KNF. Jako członek Rady Nadzorczej pełni on także funkcje nadzorcze w spółkach z branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz nowych technologii.

Wykształcenie:

Jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto, ukończył studia LL.M. in International and Comparative Law na uczelni Chicago-Kent College of Law (Illinois, USA), gdzie uzyskał tytuł Legum Magister (ang. Master of Laws). Obecnie jest wpisany na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, doradca podatkowy
Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego oraz reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Doświadczenie:

Specjalizuje się w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, planowania podatkowego i prowadzeniu postępowań kontrolnych i podatkowych. Doradza z zakresu prawa podatkowego klientom prywatnym oraz instytucjom publicznym. Reprezentuje podatników i płatników przed organami podatkowymi oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuje i wdraża modele restrukturyzacji podatkowych oraz dokonuje audytów rozliczeń podatkowych.

Jest autorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach podatkowych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa podatkowego i jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów menadżerskich MBA na Uczelni Łazarskiego. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre oraz University of Cambridge oraz „International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez Columbus School of Law w Waszyngtonie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Chcesz przyjść do nas na praktyki i jesteś studentem prawa lub aplikantem?

Zapraszamy wszystkich studentów prawa oraz aplikantów adwokackich i radcowskich na praktyki w naszej kancelarii. Pozwól nam pomóc Tobie się rozwinąć!

Wyślij zgłoszenie

– UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE –